Hometown Events

EN

We created a website for Hometown Events. Hometown Events organizes, the craziest and most exclusive parties in your HomeTown. The idea behind it was to create parties that distinguish themselves of a normal night out. It doesn’t matter in what city you go to college, you always return to your hometown. The only problem is that all the clubs and bars are not new to you, and that can be a bit boring sometimes. That’s why we, here at HomeTown, came up with a unique concept. The idea is to host a party every 2 months where you can meet with all your friends in your hometown, but in a fresh environment. By joining the HomeTown community you’ll be able to buy tickets for upcoming events. The dates will be announced more than two months in advance, the location though will be revealed 24h before the party. These locations vary from lofts to empty factories.

NL

We hebben een website gemaakt voor Hometown Events. Hometown Events organiseert, de gekste en meest exclusieve feesten in uw HomeTown. Het idee erachter was om feesten te creëren die zich onderscheiden van een normaal avondje uit. Het maakt niet uit in welke stad je gaat studeren, je keert altijd terug naar je woonplaats. Het enige probleem is dat alle clubs en bars niet nieuw voor je zijn, en dat kan soms een beetje saai zijn. Daarom hebben we hier in HomeTown een uniek concept bedacht. Het idee is om elke 2 maanden een feestje te organiseren waar je al je vrienden in je woonplaats kunt ontmoeten, maar dan wel in een frisse omgeving. Door je aan te sluiten bij de HomeTown community kun je kaartjes kopen voor aankomende evenementen. De data worden meer dan twee maanden van tevoren bekend gemaakt, de locatie wordt echter 24 uur voor het feest bekend gemaakt. Deze locaties variëren van hokken tot lege fabrieken.

Meer ontdekken?

Bekijk onze andere projecten