Kwaliteitsmonitor

EN

We ran a sales / marketing campaign for the KwaliteitsMonitor. PimDigital conducted active B2B sales by means of telephone acquisition for the KwaliteitsMonitor. We also ran an online marketing campaign on LinkedIn. We also ensured that the online identity of the KwaliteitsMonitor was translated into a website. The KwaliteitsMonitor provides insight into the care of contracted care providers within the Wmo and Youth Act. Measurable data is required to be able to steer. With the insight from the KwaliteitsMonitor, the municipality can enter into a dialogue with the care provider, with the aim of better attuning the care to the needs of clients. This increases the through-flow and outflow, which leads to savings on the care budget.

NL

Voor de Kwaliteitsmonitor hebben we een sales- / marketingcampagne gedraaid. PimDigital heeft actieve B2B sales gedraaid door middel van telefonische acquisitie voor de Kwaliteitsmonitor. Daarnaast hebben we online een marketing campagne gedraaid op LinkedIn. Verder hebben we ervoor gezorgd dat de online identiteit van de Kwaliteismonitor is vertaald in een website. De Kwaliteitsmonitor geeft inzicht in de zorg van gecontracteerde zorgaanbieders binnen de Wmo en de Jeugdwet. Om te kunnen sturen zijn meetbare gegevens nodig. Met het inzicht uit de Kwaliteitsmonitor kan de gemeente de dialoog aangaan met de zorgverlener, met als doel de zorg beter af te stemmen op de behoeften van cliënten. Dit vergroot de doorstroom en uitstroom, wat leidt tot een besparing op het zorgbudget.

Meer ontdekken?

Bekijk onze andere projecten