Real estate support

NL
Real Estate Support is een software tool voor zorgeloos vastgoedbeheer! Wij hebben een mobiele applicatie en webapplicatie ontwikkeld voor Real Estate Support. Dit hebben we doorvertaald in een softwarepakket met mogelijkheden om betalingen te doen via het platform, contracten te ondertekenen, inspecties op te stellen, een slimme interactieve FAQ, indienen van reparaties, een chat component en verspreiden van nieuws. Real Estate Support is een organisatie die vastgoedbeheer partijen helpt met het effici├źnter inrichten van processen zodat kosten worden bespaard en tevredenheid stijgt! Meer weten? Check www.realestate-support.com

EN

Real Estate Support is a software tool for carefree real estate management! We have developed a mobile application and web application for Real Estate Support. We have translated this into a software package with possibilities to make payments via the platform, sign contracts, draw up inspections, a smart interactive FAQ, submit repairs, chat component and distribute novelties. Real Estate Support is an organization that helps real estate management parties to set up processes more efficiently so that costs are saved and satisfaction increases! Want to know more? Check www.realestate-support.com

Meer ontdekken?

Bekijk onze andere projecten